• Sản phẩm được gắn thẻ “vải thủy tinh”
0795156616
0795156616