• Sản phẩm được gắn thẻ “NHỰA POLYESTER 2100”
0795156616
0795156616